Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 9/2023 – hệ Đào tạo từ xa

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 9/2023 – hệ Đào tạo từ xa

Phòng Đào tạo nhắc sinh viên lưu ý các vấn đề sau:

  • Kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ Phòng Đào tạo trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp. 
  • Việc kiểm tra thông tin cá nhân là yêu cầu bắt buộc SV phải thực hiện, SV sẽ chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng theo quy định này.
  • SV không có tên trong DS tốt nghiệp, xem file “DS nợ môn – thiếu khai sinh” để biết lý do.
  • Một số SV hồ sơ chưa đầy đủ cần phải bổ sung mới được cấp bằng (xem file DS nợ môn – thiếu khai sinh).
  • SV có tên trong danh sách tốt nghiệp nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu cần) từ ngày 05/10 đến ngày 10/10/2023. Khi đến nhận phải đem theo Biên nhận nộp hồ sơ xét tốt nghiệp.