Danh sách sinh viên Liên thông đại học dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 9/2023

Danh sách sinh viên Liên thông đại học dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 9/2023

Phòng Đào tạo nhắc sinh viên lưu ý các vấn đề sau:

  • Kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ Phòng Đào tạo trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp. 
  • Việc kiểm tra thông tin cá nhân là yêu cầu bắt buộc SV phải thực hiện, SV sẽ chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng theo quy định này.
  • Một số SV hồ sơ chưa hợp lệ cần phải bổ sung cho đầy đủ mới được cấp bằng (xem file DSTN chưa hồ sơ).
  • SV có tên trong danh sách tốt nghiệp nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu cần) từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2023. Khi đến nhận phải đem theo Biên nhận nộp hồ sơ xét tốt nghiệp.