Danh sách sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ thông tin – đợt tháng 3/2023

Danh sách sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ thông tin – đợt tháng 3/2023

Lưu ý: SV đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cần nhanh chóng liên hệ phòng đào tạo để hoàn tất thủ tục xét tốt nghiệp.

  • SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ Phòng Đào tạo trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp.
  • Việc kiểm tra thông tin cá nhân là yêu cầu bắt buộc SV phải thực hiện, SV sẽ chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng theo quy định này.