Đoàn công tác của Dự án FIRST và Ngân hàng thế giới làm việc tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đoàn công tác của Dự án FIRST và Ngân hàng thế giới làm việc tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Chiều ngày 6/6/2019, Đoàn công tác của Dự án FIRST và Ngân hàng thế giới đã có buổi làm việc với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Buổi làm việc nhằm mục đích giúp hai bên đánh giá kết quả thực hiện các tiểu dự án thuộc Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và Ngân hàng Thế giới cấp vốn vay.

Tham gia buổi làm việc, có sự hiện diện của bà Đào Thị Thùy Dung – Chuyên gia cao cấp Ngân hàng Thế giới, phụ trách Dự án FIRST, ông Lương Văn Thắng – Giám đốc Ban Quản lý Dự án FIRST, PGS.TS Trần Minh Triết – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM cùng một số đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng.

Tại buổi làm việc, TS. Lê Đức Hùng – Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã trình bày tình hình và kết quả thực hiện Tiểu dự án “Kỹ thuật thiết kế vi mạch công suất thấp, công nghệ và ứng dụng”. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã trao đổi kinh nghiệm và đưa ra một số đề xuất tới Ngân hàng thế giới và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức và triển khai hợp phần Tài trợ Chuyên gia giỏi nước ngoài của Dự án FIRST.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Tin KHTN