Đoàn đánh giá ngoài nội bộ ĐHQG-HCM đã đến làm việc và đánh giá chương trình Cao học Công nghệ Sinh học

Đoàn đánh giá ngoài nội bộ ĐHQG-HCM đã đến làm việc và đánh giá chương trình Cao học Công nghệ Sinh học

Tiếp nối thành công của chương trình Đánh giá chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA bậc Cử nhân ngành Sinh học, vào 2 ngày 8-9/3/2018 vừa qua, Đoàn đánh giá ngoài nội bộ ĐHQG-HCM đã đến làm việc tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên và tiến hành đánh giá chương trình Cao học Công nghệ Sinh học, Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Đoàn đánh giá tham quan Thư viên tại lầu 9, nhà I.

Đoàn đánh giá chụp ảnh cùng Đại diện Khoa SH-CNSH, Đại diện Hội đồng Khoa học Khoa, Đại diện phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Đại diện BM. CNSH Phân tử & Môi trường (phụ trách đào tạo Ngành)

Sau 2 ngày làm việc, Đoàn đánh giá cũng đã đưa ra nhận định về những điểm mạnh và những khuyến nghị đối với ngành Cao học CNSH. Nhìn chung, chương trình Đánh giá ngoài nội bộ Ngành Cao học Công nghệ Sinh học đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự thành công này cũng cho thấy sự đồng lòng của Khoa Sinh học – CNSH và các phòng ban của trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía học viên, cựu học viên và các đơn vị tuyển dụng.

Giới thiệu sơ lược về AUN-QA và Chương trình Cao học Công nghệ Sinh học:

Để xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến chất lượng trong giáo dục Đại học, các trường đại học luôn cần có một hệ thống đảm bảo chất lượng (ĐBCL). Từ năm 2004, hệ thống các trường Đại học Đông Nam Á (AUN- Asean University Network) đã thành lập mạng lưới chuyên trách về ĐBCL, gọi là AUN-QA (AUN – Quality Assurance), đánh giá chất lượng đào tạo theo một bộ tiêu chuẩn riêng của AUN, gọi tắt là bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Được sự chấp thuận của ĐHQG-HCM, Bộ Giáo dục và đào tạo, năm 2013, ngành Cao học Công nghệ Sinh học được thành lập. Mục tiêu chung của chương trình là cung cấp cho các thạc sĩ CNSH kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực hành, kỹ năng cá nhân và thái độ phù hợp, xứng đáng trở thành đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực CNSH và các lĩnh vực liên quan như: cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật chuyên sâu, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, … Điểm nổi bật của chương trình đào tạo thạc sĩ CNSH chính là chú trọng nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên chất lượng cao, đặc biệt có sự tham gia giảng dạy của các giảng viên nước ngoài và sự tham gia của sinh viên quốc tế, …