Gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa tuyển 2021

Gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa tuyển 2021

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa tuyển 2021

 

Để tạo điều kiện và động viên tinh thần học tập của sinh viên khóa tuyển 2021 có hoàn cảnh khó khăn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên Trường về việc gia hạn thời gian nộp tiền học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng được xét gia hạn nộp học phí:

Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể nộp học phí theo đúng thời hạn theo Giấy báo nhập học của Trường.

  1. Cách thức thực hiện gia hạn nộp học phí

Sinh viên điền đầy đủ thông tin có xác nhận của phụ huynh gửi về địa chỉ email Phòng Kế hoạch –Tài chính: taivu.khtn@gmail.com  trước ngày 15/10/2021 (đơn gia hạn có thể đánh máy hoặc viết tay)

   Trường sẽ xem xét và phản hồi cho sinh viên qua email của sinh viên.

  1. Các mốc thời gian
  • Sinh viên được gia hạn thời gian nộp học phí tối đa đến ngày 30/11/2021.
  • Sinh viên gửi đơn gia hạn nộp học phí về Phòng Kế hoạch – Tài chính đến hết ngày 15/10/2021.
  • Phòng Kế hoạch – Tài chính phản hồi cho sinh viên trước ngày 20/10/2021
  1. Một số lưu ý
  • Sinh viên nộp tiền Bảo hiểm 865.000 đồng (bao gồm Bảo hiểm y tế: 705.000 đồng và Bảo hiểm tai nạn: 160.000 đồng) để Trường mua Bảo hiểm cho sinh viên trước ngày 15/10/2021.
  • Sau thời hạn được phép gia hạn nộp học phí, sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí sẽ bị xử lý học vụ theo quy định của Trường

Nay nhà trường thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện.