Gia hạn thời gian thu học phí sinh viên đại học chính quy Chương trình chất lượng cao ngành Kỹ thuật điện tử – Viễn thông – Học kỳ 3 năm học 2020-2021