HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2021-2025

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2021-2025

Sáng ngày 02/11/2023, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra Hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học tự nhiên giai đoạn 2021- 2030.

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS Nguyễn Đình Tứ, Chánh Văn phòng ĐHQG-HCM; PGS.TS Trần Cao Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng; PGS.TS Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng; GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo các đơn vị, phòng/ban, các Giáo sư, Phó Giáo sư đại diện cho toàn thể VC -NLĐ trong toàn trường.

Phát biểu khai mạc và điều hành Hội nghị, PGS.TS Trần Lê Quan – Hiệu trưởng đã nêu rõ bối cảnh, những thuận lợi và thách thức của đất nước, của ĐHQG-HCM và Nhà trường trong thời gian qua. Qua đó, PGS.TS Trần Lê Quan khẳng định vai trò quan trọng của Chiến lược phát triển, đây là kim chỉ nam cho sự phát triển của nhà trường để các đơn vị và tập thể viên chức – người lao động cùng chung tay thực hiện, hướng đến sự phát triển toàn diện của Trường trong giai đoạn mới.

Đại diện 05 Tổ kế hoạch chiến lược cũng lần lượt báo cáo kết quả thực hiện KHCL giai đoạn 2021-2025. Các thảo luận đã tập trung phân tích mục tiêu chiến lược và các kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện chiến lược cũng như đề xuất bổ sung, sửa đổi hay giải pháp thực hiện trong thời gian còn lại của KHCL.