Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Sáng ngày 12/04/2019, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám hiệu. Hội nghị có sự tham gia của các thành viên trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện Nghiên cứu của nhà trường. 

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các chức trách nhiệm vụ được giao.  

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Trần Linh Thước – Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ: Phiếu tín nhiệm là một trong những thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, phản ánh kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của các thành viên được lấy phiếu. Hội nghị đã diễn ra đúng quy định, dân chủ, khách quan, minh bạch.  

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

 

 Tin KHTN