Hội nghị tập huấn công đoàn 2020

Hội nghị tập huấn công đoàn 2020
Từ ngày 22/7 – 23/72020, tại cơ sở Phân hiệu Đại học Quốc gia – tỉnh Bến Tre, Công đoàn cơ sở trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Công đoàn cơ sở Phân hiệu Đại học Quốc gia tại Bến Tre đã tổ chức Hội nghị tập huấn công đoàn.
Hội nghị nhằm cung câp các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn cho các công đoàn viên bao gồm: tổ chức, hành chính, tài chính.
Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhận được những phản hồi tích cực từ Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và công đoàn cơ sở Đại học Quốc gia phân hiệu Bến Tre.
Một số hình ảnh tại Hội nghị: 
Tin HCMUS.