Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Beowulf Việt Nam

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Beowulf Việt Nam

Vào ngày 19/12/2019, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Beowulf Việt Nam.

Đây là hoạt động đánh dấu sự hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu gắn liền với thực tiễn cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Hai bên nhấn mạnh sẽ tập trung hợp tác trong nghiên cứu, triển khai nền tảng Victoria – ứng dụng giảng dạy đào tạo từ xa (distance learning) – để đổi mới cách dạy, cách học trong tương lai.

Theo thoả thuận hợp tác, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Beowulf Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM sẽ hợp tác trên các phương diện: 1) trao đổi công nghệ nhằm hướng tới nâng cao kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên, nâng cao kỹ năng học tập và nghiên cứu của sinh viên bằng kiến thức thực tế và nghiên cứu ứng dụng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong thời gian đào tạo ở trường; 2) tạo điều kiện cho giảng viên tiếp cận công nghệ giảng dạy hiện đại; 3) tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với doanh nghiệp, cơ sở thực tập và nâng cao kỹ năng mềm trong quá trình đào tạo; 4) thực hiện định hướng nghề và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; 5) phối hợp nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng thực tiễn trong thực tế.

Tin HCMUS.