Lịch học môn Thực tập sinh hóa, lớp 22CSH

Lịch học môn Thực tập sinh hóa, lớp 22CSH

Giáo vụ Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học thông báo:

Lý thuyết thực tập sinh hóa, thứ 6 ngày 06/10/2023 học tại phòng E305 cơ sở Linh Trung:
  • Lớp 22CSH1 + 22CSH3 học buổi sáng từ 8h30
  • Lớp 22CSH2 và các bạn khóa trước  học buổi chiều từ 13h30
Lưu ý, bạn nào trùng lịch học các môn khác có thể chủ động thay đổi để tham gia 1 trong 2 buổi trên.