Phòng Kế hoạch – Tài chính

GIỚI THIỆU

IMG_8358
Trưởng phòng:

ThS. Phan Ngô Hoang

2285- Nguyen Thi Cam Loan
Phó Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan

0060 - Hoang Van Hiep
Phó Trưởng phòng:

CN. Hoàng Văn Hiệp

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý công tác kế hoạch- tài chính của Trường. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo các quy định của Nhà nước.

BÀI VIẾT KHÁC

  • All
  • Bản tin
  • Biểu mẫu
  • Người học
  • Thông tin dành cho học viên
  • Thông tin dành cho sinh viên
  • Viên chức - Người lao động

Biểu mẫu – Phòng Kế hoạch – Tài chính

Các văn bản – biểu mẫu theo quy định do Phòng Kế hoạch – Tài chính cung cấp.

QUY ĐỊNH GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC

QĐ số 2165_QĐ_KHTN gia hạn học phí đơn gia hạn nộp học phí

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THANH TOÁN HỌC PHÍ QUA VNPAY

Xem thông báo tại đây: https://hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/article/4499/thông báo khuyến mãi VNPAY.pdf

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2022

Xem thông báo tại đây: https://hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/article/4481/Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2022.pdf

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC KỲ III/2021-2022

Xem thông báo tại đây: https://hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/article/4480/Thông báo thu học phí .pdf  

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ QUA VNPAY

Xem thông báo tại đây:  

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN 2020

Xem thông báo tại đây: https://hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/article/4321/CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN 2020.pdf

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2022

Xem thông báo tại đây: https://hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/article/4320/CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2022.pdf