Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

BÀI GIẢNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ – QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo

Kết quả phúc tra HK2/16-17 hệ Đại Học và Cao Đẳng chính quy

Sinh viên xem kết quả phúc tra HK2/16-17 hệ Đại học chính quy tại đây Sinh viên xem kết quả phúc tra HK2/16-17 hệ Cao Đẳng chính quy tại đây

Thông báo của phòng Khảo thí và ĐBCL

THÔNG BÁO (V/v cập nhật các thông tin liên quan đến công tác khảo thí và ĐBCL)   Kể từ HK2/2016-2017, tất cả các thông tin của Phòng Khảo thí…