Thông báo của phòng Khảo thí và ĐBCL

Thông báo của phòng Khảo thí và ĐBCL

THÔNG BÁO

(V/v cập nhật các thông tin liên quan đến công tác khảo thí và ĐBCL)

 

Kể từ HK2/2016-2017, tất cả các thông tin của Phòng Khảo thí & ĐBCL bao gồm: thông báo, lịch thi, kết quả thi, kết quả phúc khảo, đăng ký thi và nhận chứng chỉ VNU… sẽ được đưa lên trang web của Phòng Khảo thí & ĐBCL tại địa chỉ:  www.ktdbcl.hcmus.edu.vn hoặc trang facebook tại địa chỉ: www.facebook.com/ktdbcl.hcmus

Lưu ý:  Sinh viên thắc mắc các vấn đề liên quan đến Phòng Khảo thí & ĐBCL xin vui lòng liên hệ:

  • Cơ sở Nguyễn Văn Cừ: Phòng B04, ĐT: 62884499 (số nội bộ: 3370, 3371)
  • Cơ sở Linh Trung: Phòng 2.5 (Nhà điều hành), ĐT: 38975300, hoặc cô Đào (0909760058)
  • Email: khaothi@hcmus.edu.vn

                                                                     Ngày 23 tháng 8 năm 2017

                                                                       Phòng Khảo thí & ĐBCL