Quyết định mức học phí năm học 2022 – 2023 – đại học chính quy, CT đại trà từ khóa 2021 về trước

Quyết định mức học phí năm học 2022 – 2023 – đại học chính quy, CT đại trà từ khóa 2021 về trước

SV xem file đính kèm để biết mức học phí năm học 2022-2023.

 Trường sẽ thông báo cách thức đóng học phí trước ngày 04/11/2022.

– Trường dự kiến thu học phí từ ngày 15/11/2022 đến 30/11/2022.

– SV xem học phí phải đóng trên hệ thống Portal (Dashboard  / Quản lý học tập  Tra cứu học phí)  từ ngày 08/11/2022.