Seminar “Sếu đầu đỏ: tiếng gọi nơi hoang dã”

Seminar “Sếu đầu đỏ: tiếng gọi nơi hoang dã”

Ngày 19/12/2019, Bộ môn Sinh thái – Sinh học tiến hóa, khoa Sinh học – Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề “Sếu đầu đỏ: tiếng gọi nơi hoang dã”.

Buổi sinh hoạt đã thu hút trên 300 giảng viên, các nhà khoa học, các sinh viên tham dự.

TS. Trần Triết (BM. Sinh thái – Sinh học tiến hóa và Hội Sếu quốc tế) giới thiệu sơ lược về sự phân bố của Sếu trên thế giới, tình trạng suy giảm đáng báo động của số lượng Sếu hiện nay và sự cấp thiết phải thúc đẩy các hoạt động bảo tồn Sếu đầu đỏ tại Việt Nam và trên thế giới.

  

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh đã giới thiệu về hình thái, tập tính của các loài Sếu trên thế giới (Ấn Độ, Đông Nam Á, Úc), các giá trị văn hóa và tín ngưỡng gắn với loài chim tuyệt đẹp này qua kho ảnh nghệ thuật khổng lồ của diễn giả (hơn 150 ngàn bức ảnh). Bên cạnh đó, diễn giả cũng trình bày các quan điểm về bảo tồn và chính sách tổng thể cần thiết gắn với hoạt động bảo tồn Sếu ở Việt Nam.

Chương trình đã mang đến nhiều thông điệp về khoa học, cảm xúc và gợi nên nhiều ý tưởng nghiên cứu cho các nhà khoa học và các bạn sinh viên.