Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 13 với chủ đề: “Phần mềm đào tạo trực tuyến E-Learning”

Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 13 với chủ đề: “Phần mềm đào tạo trực tuyến E-Learning”

Chiều ngày 21 tháng 3 năm 2019, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 13 với chủ đề: “Phần mềm đào tạo trực tuyến E-Learning”. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của GS.TS Trần Linh Thước – Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Câu lạc bộ cùng các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên.

Tại buổi sinh hoạt, Th.S. Đặng Thế Khoa – Phó giám đốc thường trực Trung tâm Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã giới thiệu các tính năng cơ bản của một hệ thống đào tạo qua mạng; đề xuất các giải pháp, phần mềm hỗ trợ đào tạo trực tuyến E-Learning.

Chủ đề đã nhận được sự quan tâm từ các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ. Nhiều ý tưởng, đề xuất thiết thực được đưa ra nhằm mục đích đổi mới cũng như triển khai hiệu quả ứng dụng phần mềm E-Learning trong đào tạo qua mạng.

Tin KHTN.