“Success on job search journey” – Workshop định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

“Success on job search journey” – Workshop định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Vào ngày 04/11/2019, Chương trình đào tạo Cử nhân Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Workshop “Success on job search journey”. 

Chương trình nhằm giúp sinh viên tiếp cận được nhiều thông tin thiết thực, tạo cơ hội tiếp xúc nhà tuyển dụng, từ đó tự đánh giá năng lực bản thân hiện tại. 

Sau phần thảo luận sôi nổi cùng GS. Lynn Lannon và Bộ phận nhân sự Manpower group Việt Nam, sinh viên đã tham gia phỏng vấn thực tế với nhà tuyển dụng.

Một số hình ảnh tại Workshop: 

Tin HCMUS