TB Chương trình Giải thưởng Kova năm 2023

TB Chương trình Giải thưởng Kova năm 2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:  170  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Chương trình Giải thưởng Kova năm 2023

_________________

I/ HẠNG MỤC NGHỊ LỰC: 10.000.000 đ / suất

 1. Đối tượng

Tất cả sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2020, 2021 hiện đang theo học tại Trường.

 1. Tiêu chuẩn
 • Có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2022-2023 từ loại Khá trở lên;
 • Gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ (thuộc hộ nghèo/ cận nghèo 2023 hoặc các trường hợp đặc biệt có xác nhận của địa phương);
 • SV nhận HB KOVA các năm trước vẫn được tham gia nếu đáp ứng đủ điều kiện.
 • Không xét cho SV đã nhận được học bổng toàn phần từ các tổ chức/doanh nghiệp khác trong năm học 2022 – 2023 hoặc Sinh viên vừa nhận Học bổng một lần từ các tổ chức/ doanh nghiệp khác ngoài Nhà trường trong trong vòng 1 năm trở lại đây, có giá trị từ 5 triệu trở lên.

 

 1. Hồ sơ dự tuyển
 • Đơn tham gia và bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu)
 • Bảng điểm có xác nhận của Trường (Tất cả học kỳ tính đến thời điểm thực hiện hồ sơ);
 • Bản photo các giấy tờ có liên quan đến hoàn cảnh gia đình (sổ hộ nghèo/cận nghèo hoặc giấy nhận khó khăn của địa phương, các giấy tờ liên quan đến tình trạng sức khỏe (nếu có liên quan), …) (bản photo, không cần công chứng);
 • Bản sao các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo nếu có (bản photo, không cần công chứng);
 • 01 bản photo CCCD (có công chứng);
 • 02 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 01 tấm toàn cảnh ngôi nhà từ phía trước và 01 tấm bên trong (không cần in ảnh, chỉ cần nộp ảnh bản mềm);

Hồ sơ gửi về: SV nộp hồ sơ bản cứng về Phòng Công tác sinh viên ở 1 trong 2 cơ sở và bản mềm trên form https://forms.office.com/r/Er7QNhE5z9, hạn cuối nộp hồ sơ là 15g00 ngày 7/7/2023.

 

II/HẠNG MỤC TRIỂN VỌNG: 10.000.000 đ / suất

 1. Đối tượng

Tất cả sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2020, 2021 hiện đang theo học tại Trường.

 1. Tiêu chuẩn
 • Học lực đạt loại xuất sắc (điểm trung bình tích lũy từ 9.0 trở lên);
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2022-2023 từ loại Khá trở lên;
 • Là chủ nhiệm đề tài đạt giải từ cấp trường trở lên trong vòng 2 năm trở lại (đạt từ giải Ba trở lên);Đề tài đăng ký thuộc các lĩnh vực: thuộc các nhóm ngành Khoa học Tự nhiên: Xây dựng, Vật liệu, Hóa, Công nghệ Thông tin, Kiến trúc,…
 • Ưu tiên Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vì cộng đồng, thể hiện tinh thần Sống năng động – Sống trách nhiệm – Sống nỗ lực
 • Lưu ý: Không xét đối với các trường hợp sau:
 • Sinh viên từng nhận Giải thưởng KOVA – Hạng mục Triển vọng các năm trước
 • Đề tài đăng ký đã nhận được Giải thưởng/Học bổng tương tự từ các doanh nghiệp khác
 1. Hồ sơ dự tuyển
 • Đơn tham gia (theo mẫu) và các giấy tờ, chứng nhận có liên quan;
 • Thư giới thiệu từ giảng viên hướng dẫn;
 • Bản tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu và các giấy tờ, chứng nhận của đề tài có liên quan
 • Bảng điểm có xác nhận của Trường (Tất cả học kỳ tính đến thời điểm thực hiện hồ sơ);
 • Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo nếu có (bản photo, không cần công chứng);
 • 01 bản photo CCCD (có công chứng);

Hồ sơ gửi về: SV nộp hồ sơ bản cứng về Phòng Công tác sinh viên ở 1 trong 2 cơ sở và bản mềm trên form https://forms.office.com/r/Er7QNhE5z9, hạn cuối nộp hồ sơ là 15g00 ngày 7/7/2023./.

 

 

           

Nơi nhận:

–  BGH (để báo cáo);

–  Đoàn TN, Hội SV;

–  BCN các Khoa;

–  Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thắm