TB Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2023-2024

TB Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2023-2024

 

Nhà trường thông báo lịch Sinh hoạt Công dân Đầu năm năm học 2023-2024 để sinh viên đăng ký tham gia như sau:

 1. Thông tin chung:
 2. Đối tượng: Bắt buộc tất cả sinh viên khóa 2021khóa 2022 bậc Đại học, chính quy.
 3. Địa điểm: sinh viên có thể đăng ký học 1 trong 2 cơ sở
 • Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
 • Cơ sở 2: Thủ Đức – Dĩ An
 1. Nội dung sinh hoạt: gồm 4 nội dung được chia làm 2 nhóm chuyên đề, mỗi sinh viên phải tham gia chuyên đề A và B, như sau:
 • Chuyên đề A: gồm 2 nội dung
 • Các vấn đề pháp luật và sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên
 • Báo cáo thời sự chính trị – xã hội
 • Chuyên đề B: gồm 3 nhóm nội dung, sinh viên lựa chọn một trong ba nhóm nội dung để tham gia
 • Nhóm B1
 • An toàn thông tin mạng và quy tắc ứng xử trên mạng
 • Kỹ năng hội nhập cách mạng Công nghệ Số
 • Nhóm B2
 • An toàn thông tin mạng và quy tắc ứng xử trên mạng
 • Giới thiệu về các cơ hội học tập, nghiên cứu chuyên sâu
 • Nhóm B3
 • Giới thiệu về các cơ hội học tập, nghiên cứu chuyên sâu
 • Kỹ năng hội nhập cách mạng Công nghệ Số
 1. Lịch cụ thể:
 • Chuyên đề A  ( file đính kèm)
 • Chuyên đề B (file đính kèm)
 1. Kiểm tra:

     Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra, cụ thể:

 • Hình thức kiểm tra: làm trắc nghiệm trên MS form.
 • Thời gian kiểm tra: sinh viên theo dõi thông báo trên website Trường.
 1. Hình thức đăng ký

Mỗi sinh viên sẽ phải đăng ký học cả 2 chuyên đề và có thể chọn thời gian, mã lớp học phù hợp với mình trên website:

           http://portal1.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal2.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal3.hcmus.edu.vn 

Tuy nhiên do số lượng sinh viên trong mỗi lớp có hạn nên khi lớp đã đủ số lượng, sinh viên bắt buộc phải chọn lớp khác. Đối với lớp có số lượng đăng ký ít, nhà trường sẽ thực hiện dồn lớp (nếu cần); vì vậy sinh viên cần theo dõi thông báo tiếp theo của Nhà trường về kết quả đăng ký và danh sách lớp học chính thức.

 • Hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký xem tại đây.
 • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 17/10/2023.
 • Danh sách lớp chính thức sẽ đăng trên website trường vào ngày 19/10/2023.

Lưu ý: Nhà trường sẽ không giải quyết trường hợp chuyển đổi lớp học đã đăng ký sau thời gian đăng ký chính thức.

 • Phương thức điểm danh

Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học,  Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

*Lưu ý:

 • Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.
 • Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.
 • Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.
 • Sinh viên phải học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc không làm kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.
 • Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường cụ thể:
 • Trường hợp sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024).
 • Trường hợp Sinh viên tham gia nhưng không thực hiện kiểm tra sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024) (theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

Trong quá trình trước và trong khi tham gia, sinh viên nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc cần nhờ hỗ trợ, vui lòng sử dụng email sinh viên gửi về địa chỉ congtacsinhvien@hcmus.edu.vn. Các trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia buổi sinh hoạt, sinh viên gửi email về mail trên để được giải quyết.