THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM VÀ IEEE NUCLEAR AND PLASMA SCIENCES SOCIETY

THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM VÀ IEEE NUCLEAR AND PLASMA SCIENCES SOCIETY

Buổi gặp gỡ và ký kết Bản thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society (IEEE-NPSS) đã diễn ra thành công vào ngày 31/8/2022.

Thành phần tham dự gồm có:

 • Đại diện về phía Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM:
 • PGS.TS. Trần Minh Triết – Phó hiệu trưởng Nhà trường
 • TS. Võ Hồng Hải – Phó trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại
 • GS. Châu Văn Tạo – BM Vật lý Hạt nhân, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật
 • TS. Hoàng Thị Kiều Trang – BM Vật lý Hạt nhân, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật
 • Cùng một số thầy cô thuộc Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật
 • Đại diện về phía IEEE-NPSS:
 • Dr. Martin Grossmann, Chair
 • Prof. Masaharu Nomachi, Osaka University

IEEE-NPSS là hiệp hội quốc tế về khoa học, công nghệ và kỹ thuật hạt nhân và plasma. Các lĩnh vực chuyên môn của IEEE-NPSS bao gồm các lĩnh vực công nghệ nhiệt hạch, khoa học hình ảnh, vật lý y khoa, khoa học và công nghệ máy gia tốc, công nghệ bức xạ, thiết bị đo bức xạ, khoa học và ứng dụng plasma, tiêu chuẩn cho thiết bị và máy dò hạt nhân, và ứng dụng máy tính trong khoa học hạt nhân và plasma. Hoạt động cốt lõi của IEEE-NPSS bao gồm tổ chức và hỗ trợ nhiều hội nghị chuyên đề, hội nghị và hội thảo tại nhiều quốc gia; xuất bản ấn phẩm chuyên đề; hỗ trợ thành viên trong trao đổi và cập nhật thông tin chuyên môn; hỗ trợ sự phát triển ngành nghề chuyên môn.

Việc ký kết Bản thỏa thuận hợp tác (MOU) sẽ tạo tiền đề cho các hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực cũng như thống nhất các nội dung hợp tác, bao gồm các nội dung chính như sau:

 • Hợp tác, nghiên cứu khoa học;
 • Trao đổi cán bộ, nhà nghiên cứu;
 • Tiếp nhận, hướng dẫn thực tập sinh;
 • Tổ chức các khóa học và hội thảo, hội nghị.