[Thông báo] AUF – Webinar “Sử dụng ChatGPT trong giáo dục đại học”

[Thông báo] AUF – Webinar “Sử dụng ChatGPT trong giáo dục đại học”
P.QHĐN nhận được thông báo của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) về Webinar “Sử dụng ChatGPT trong giáo dục đại học”, thông tin cụ thể như sau:
 • Thời gian: 10:00 ngày 06/09/2023
 • Phương thức: trực tuyến qua Zoom
 • Diễn giả: TS Hồ Tường Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo, Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Nội dung:
  • Giới thiệu sâu về ChatGPT
  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng ChatGPT trong giảng dạy đại học
  • Hỏi-đáp về lợi ích và tiềm năng của công nghệ này
 • Ngôn ngữ: tiếng Pháp (không có phiên dịch)
Người tham dự cần đăng kí trực tuyến tại https://bit.ly/3sjj3MKhạn chót: ngày 31/08/2023.
 
P.QHĐN xin gửi thông tin trên đến các đối tượng quan tâm.
 
Trân trọng.