Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực y tế tại các nước đang phát triển

Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực y tế tại các nước đang phát triển

Đại sứ quán Anh xin giới thiệu với các Nhà Khoa học chương trình tài trợ nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực y tế tại các nước đang phát triển. Chương trình do Hội đồng Y học và Bộ Ngoại giao & Phát triển Vương quốc Anh đồng tài trợ. Thông tin về chương trình có tại đường link: Applied global health research – UKRI

 

Chương trình bao phủ các lĩnh vực chuyên môn y tế rất rộng. Các Nhà Khoa học có thể chủ động đứng tên nộp hồ sơ hoặc nộp thông qua một đối tác Anh. Chương trình sẽ được thực hiện qua 2 vòng. Hạn nộp hồ sơ outline (vòng 1) là 16/2/2023.

 

Examples of areas in which applied research may be conducted include, but are not limited to, the following:

 • maternal and neonatal health
 • early childhood development
 • adolescent health
 • healthy ageing
 • sexual and reproductive health
 • infectious diseases, including neglected tropical diseases and COVID-19
 • non-communicable diseases, including mental health disorders
 • multimorbidity
 • nutrition and food security
 • snakebite
 • intentional and unintentional injury
 • urban health, including indoor and outdoor air pollution, road traffic accidents and healthy housing
 • planetary health
 • informal settlements, conflict zones and displaced populations
 • primary, secondary and tertiary prevention
 • detection and diagnostics
 • mobile health (mHealth)
 • treatment, including surgery
 • pain management and palliative care.

 Trân trọng thông báo./.