[THÔNG BÁO] Cuộc thi International ICT Innovative Services Awards 2023 lần thứ 28

[THÔNG BÁO] Cuộc thi International ICT Innovative Services Awards 2023 lần thứ 28
 
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về cuộc thi International ICT Innovative Services Awards 2023 lần thứ 28.
 
Nội dung chi tiết:
Cuộc thi International ICT Innovative Services Awards 2023 (InnoServe Awards) là cuộc thi ứng dụng CNTT thường niên được tổ chức dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Mục tiêu của Cuộc thi InnoServe là cung cấp nền tảng cho sinh viên trình bày các dự án quản lý thông tin như một phần trong yêu cầu tốt nghiệp của họ; đồng thời, thúc đẩy sự hợp tác giữa giới học thuật và ngành công nghiệp bằng cách tích hợp đào tạo học thuật và kinh nghiệm thực tế.
Đến nay, hơn 10,000 giáo viên và sinh viên từ hơn 100 trường đại học và cao đẳng đã tham gia Cuộc thi. Cuộc thi đã trở thành cuộc thi lớn nhất và quan trọng nhất của loại hình này ở Đài Loan.
Đơn vị tổ chức: Cục Công nghiệp Kỹ thuật số, moda, Cục Giáo dục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục, Hiệp hội Quản lý Thông tin Trung Quốc
Thời hạn đăng ký: Trước 23:59 ngày 27/9/2023 (GMT+8)
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
 
Trân trọng.