Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên bậc cao đẳng

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên bậc cao đẳng

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023

cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính qui

       Căn cứ theo số lượng sinh viên chưa hoàn tất học phần, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần học lại cùng lớp đại học chính quy trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP):

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

30/08/2022

31/08/2022

Đợt 1: ĐKHP học cùng K2021 ĐHCQ về trước

 

09/09/2022

10/09/2022

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1 (*)

 

09/10/2022

10/10/2022

Đợt 2: ĐKHP học cùng K2022 ĐHCQ (*)

 

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

(*): Sau đợt điều chỉnh ĐKHP, tất cả yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

  1. Điều kiện đăng ký

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

– Bảng chuyển đổi các học phần tương đương, thay thế cao đẳng học cùng bậc đại học chính quy xem đường link sau: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=501

  1. Thông tin lưu ý

– Hình thức học: Trực tiếp tại Trường.

– Ngày bắt đầu học:

  • Khóa 2021 trở về trước: từ ngày 05/09/2022.
  • Khóa 2022: từ ngày 10/10/2022.

– Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.

– Sinh viên đăng ký cải thiện điểm hoặc học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký này.

– Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên thực hiện: Chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.

– SV liên hệ Giáo vụ Khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn  khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Tin học, các học phần còn lại liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn

– Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng./.

 

     

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Trần Thái Sơn