Thông báo đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế (Đợt Quý 2/2023)

Thông báo đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế (Đợt Quý 2/2023)

Các sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại Trường có nhu cầu đổi cơ sở khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế vui lòng đăng ký trực tuyến tại link sau: https://forms.office.com/r/e9j1AE5Qug 

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/04/2023.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh quý 2 năm 2023 như sau:

Lưu ý: Trong quý 2/2023, các Bệnh viện sau không nhận đăng ký đổi nơi KCB:

– Bệnh viện 175 (mã 79-034)

– Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (mã 79-013)

– Bệnh viện nhân dân 115 (mã 79-024)

– Bệnh viện An Bình (mã 79-012)

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/4915/46775_ds%20quy%202.2023.pdf{/aridoc}