Thông báo lịch thu học phí của ngân hàng Agribank tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ (2)

Thông báo lịch thu học phí của ngân hàng Agribank tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ (2)

THÔNG BÁO

V/v Lịch thu học phí của ngân hàng Agribank tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ đối với sinh viên hệ chính quy, cao đẳng

Học kỳ 2 Năm học 2017-2018

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018, nhà trường thông báo lịch đóng học phí tại Điểm giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) tại cơ sở 227 Nguyễn Văn cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM như sau:  

–     Thời gian:

  Từ ngày 18/04/2018 đến 27/04/2018: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00. Không làm việc ngày 25/04/2018 và thứ 7, CN.

  Từ ngày 02/05/2018 đến 03/05/2018: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h00.

–     Địa điểm:  Điểm giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) tại trường (bên cạnh giảng đường 1).

–   Ngoài ra sinh viên có thể đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch của Ngân hàng Agribank trên toàn quốc.

 

                                                                                                       

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(đã ký)

Nguyễn Thị Cầm Loan