Thông báo nghỉ học môn Sinh đại cương 1 / 22DCH

Thông báo nghỉ học môn Sinh đại cương 1 / 22DCH

Do gv bị đau chân nên môn Sinh đại cương 1 lớp 22DCH nghỉ học sáng Thứ 2 ngày 03/4/23.