Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

THÔNG BÁO

(Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ Ngày Chiến thắng 30/4

và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2021)

 

       Căn cứ theo công văn số 69/TB-KHTN ký ngày 15/4/2021 của Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên bậc Cao đẳng và Đại học hệ chính quy của các chương trình (Đại trà, Tiên tiến, Việt Pháp, Chất lượng cao,  Hoàn chỉnh đại học) về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2021 như sau:

  • Lễ Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ 01 ngày, vào ngày thứ 4 – 21/4/2021.
  • Lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5: nghỉ 04 ngày, từ ngày thứ 6 – 30/4/2021 đến ngày thứ 2 – 03/5/2021.

 

Ghi chú:  Giảng viên sẽ sắp xếp dạy bù của các ngày nghỉ lễ như trên cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học.

 

                                                                                              TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

                                                                                               

                                                                                             Trần Thái Sơn