Thẻ: Phòng Đào tạo

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên lớp Liên thông đại học học cùng lớp đại học
Bài viết

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên lớp Liên thông đại học học cùng lớp đại học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: 42  /KHTN-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2024 THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm...

Thông báo điều chỉnh giờ các tiết học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh Trung
Bài viết

Thông báo điều chỉnh giờ các tiết học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh Trung

        Kính gửi: Ban chủ nhiệm các khoa và lãnh đạo các phòng Căn cứ vào ý kiến đóng góp của Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm học 2023-2024 của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN) Căn cứ...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại hoc đợt tháng 3 và tháng 5 năm 2024
Bài viết

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại hoc đợt tháng 3 và tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy các chương trình   cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024   Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau...

Thông báo nộp học phí HK2 / 2023-2024 đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao
Bài viết

Thông báo nộp học phí HK2 / 2023-2024 đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: 18/TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học...

Kế hoạch đào tạo khóa 2023 và môn chung mở trong HK2/2023-2024 tại cơ sở Linh Trung
Bài viết

Kế hoạch đào tạo khóa 2023 và môn chung mở trong HK2/2023-2024 tại cơ sở Linh Trung

Lưu ý chung: + Trường sẽ đăng ký học phần cho sinh viên K2023 các học phần bắt buộc. Sinh viên đăng ký các học phần: Anh văn, Tin học cơ sở (theo kế hoạch ngành), Thể dục và các môn tự chọn khác theo lịch đăng ký học phần của Trường. + Sinh viên...

Thời khóa biểu HK2/2023-2024, lớp LTĐH 22HCB (update)
Bài viết

Thời khóa biểu HK2/2023-2024, lớp LTĐH 22HCB (update)

Phòng Đào tạo thông báo: 1. Thời gian học lớp 22HCB HK2/2023-2024 cập nhật như sau: Thời gian học: 02/01/2024 – 28/04/2024 (nghỉ tết từ 29/01/2024 – 25/02/2024)  File TKB đính kèm.   2. Hủy lớp học lại 22HCB HK2/2023-2024 do sv đăng ký không đủ số lượng mở lớp.  Các môn hủy lớp gồm: Hệ Quản...

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 11/2023
Bài viết

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 11/2023

THÔNG BÁO (Về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học cho đợt xét tốt nghiệp tháng 11/2023) Trường thông báo đến tất cả sinh viên (SV) về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc...