Thông báo nhận thẻ ngân hàng Agribank đối với sinh viên khóa 2022

Thông báo nhận thẻ ngân hàng Agribank đối với sinh viên khóa 2022

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

_____________

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

                

                    TP. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc nhận thẻ ATM ngân hàng Agribank đối với sinh viên khóa tuyển 2022

Nhà trường thông báo đến sinh viên khóa tuyển 2022 đã đăng ký mở tài khoản ngân hàng Agribank trong thời gian nộp hồ sơ nhập học vừa qua đến nhận thẻ ATM theo thông tin sau:

Thời gian nhận thẻ: Từ ngày 01 đến 04/4/2022

Địa điểm nhận thẻ:

  • Đối với sinh viên hệ đại trà học tại cơ sở Thủ Đức-Dĩ An: hành lang dãy D-E
  • Đối với sinh viên các chương trình đề án học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ: phòng thu học phí (cạnh giảng đường 1)

Sinh viên đến nhận thẻ vui lòng mang theo giấy tờ tuy thân (CMND/CCCD) để ngân hàng đối chiếu thông tin nhận thẻ

Trân trọng./.