Thông báo v/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2024 (đợt 1) đối với sinh viên và học viên Sau Đại học (trừ sinh viên khóa 2023)

Thông báo v/v thu phí bảo hiểm y tế năm 2024 (đợt 1) đối với sinh viên và học viên Sau Đại học (trừ sinh viên khóa 2023)

Sinh viên, học viên sau ĐH xem thông báo trong file đính kèm.

Danh sách thu phí BHYT xem tại link: https://drive.google.com/file/d/1eDoeiAjUQr3NehDHNQzSOWN8jbBnCz20/view?usp=sharing 

Sinh viên, học viên sau ĐH cần lưu ý các nội dung sau:

  1. Đối tượng thu phí BHYT: tất cả các sinh viên từ khóa 2022 trở về trước không nội trú Ký túc xá ĐHQG-HCM và Học viên sau Đại học.

                Lưu ý: Sinh viên đang nội trú KTX ĐHQG-HCM đóng phí BHYT tại KTX ĐHQG-HCM.

  1. Mức phí bảo hiểm y tế (BHYT): 680.400 đ/ SV /12 tháng (thời hạn sử dụng từ 01/01/2024 đến 31/12/2024).

  2. Thời gian đóng BHYT:

  • Sinh viên đóng BHYT chung với học phí từ ngày 10/11/2023 đến ngày 24/11/2023.

  • Học viên sau Đại học (nếu có nhu cầu) đóng trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên từ ngày 10/11/2023 đến ngày 15/12/2023.