Thông báo về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019 theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo – Phương thức xét tuyển 1

Thông báo về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019 theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo – Phương thức xét tuyển 1
 • Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Căn cứ công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019;
 • Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2019 ngày 19/3/2019 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM,

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường như sau:

I. XÉT TUYỂN THẲNG

1. Đối tượng được xét tuyển thẳng vào đại học (tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ GDĐT):

 1. Thí sinh thuộc các đối tượng là: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT); người đã trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.
 2. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT.
 3. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT.
 4. Thí sinh thuộc các đối tượng có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, cnh sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam và đồng thời phải thỏa các điều kiện sau:

– Có điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa cuối năm học các lớp 10, 11, 12 từ 8.0 trở lên.

– Phải học bổ túc kiến thức một năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

2. Ngành xét tuyển thẳng vào đại học:

 1. Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm a và điểm d khoản 1 Mục I: Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định ngành được xét tuyển thẳng cho thí sinh căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh và điều kiện chỉ tiêu xét tuyển từng ngành.
 2. Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm b và c khoản 1 Mục I được xét tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với kết quả dự án, đề tài được Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét; hoặc phù hợp với từng môn thi mà thí sinh đã đoạt giải như sau:

Số TT

Tên môn thi học sinh giỏi

Tên ngành được tuyển thẳng

1

Toán

 Tất cả các ngành

2

Vật lý

 Vật lý học

 Kỹ thuật hạt nhân

 Khoa học vật liệu

 Kỹ thuật điện tử truyền thông

 Sinh học

 Công nghệ sinh học

 Hóa học

 Hải dương học

  3

Hóa học

 Hóa học

 Công nghệ kỹ thuật hóa học

 Khoa học môi trường

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

 Khoa học vật liệu

 Sinh học

 Công nghệ sinh học

 Địa chất học

4

Sinh học

 Sinh học

 Công nghệ sinh học

 Khoa học môi trường

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

 Khoa học vật liệu

 Hóa học

5

Địa lý

 Địa chất học

 Hải dương học

6

Tin học

 Nhóm ngành Công nghệ thông tin

 Vật lý học

 Hóa học

 Khoa học môi trường

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

 Kỹ thuật điện tử truyền thông

 Khoa học vật liệu

 Sinh học

 Công nghệ sinh học

 

II. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng được ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường nếu không dùng quyền xét tuyển thẳng thì được ưu tiên xét tuyển (tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào được công bố sau khi có điểm THPT QG 2019).

2. Ngành được ưu tiên xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định ngành được ưu tiên xét tuyển cho thí sinh căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh và điều kiện chỉ tiêu xét tuyển từng ngành.

III. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

Tổng chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tối đa là 5%.

IV. NỘP HỒ SƠ, CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

 1. Nộp hồ sơThí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường ĐH KHTN cho các sở GDĐT trước ngày 20/5/2019 (hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019).
 2. Công bố danh sách xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyểnTrường sẽ công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trên website của trường theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn trước ngày 17/7/2019.
 3. Thời gian xác nhận nhập họcdự kiến trong ba ngày 19/7/201920/7/2019 và 22/7/2019, thủ tục xác nhận nhập học sẽ thông báo trên website của trường theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn.
 4. Làm thủ tục nhập họcThí sinh làm thủ tục nhập học theo theo quy định của Trường quy định (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).