Thông tin về học bổng Lương Văn Can năm 2023

Thông tin về học bổng Lương Văn Can năm 2023

Được thành lập từ năm 2014, đến nay Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can đã có hơn 7 năm được đồng hành, hỗ trợ các bạn học sinh Việt Nam ưu tú nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật, thuộc dân tộc thiểu số hoặc ở vùng sâu vùng xa, có thể theo đuổi và hoàn thành chương trình học tập tại bậc Đại học. Năm nay, Quỹ Lương Văn Can tiếp tục chương trình cấp học bổng này, dành cho 2 đối tượng: 

  1. Sinh viên đang theo học tại các trường Đại học trong cả nước (không phân biệt ngành nghề và năm học tập) 
  2. Học sinh lớp 12 sẽ tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023

 Sau khi xét duyệt các hồ sơ gửi về, Hội đồng tuyển chọn Quỹ Lương Văn Can sẽ quyết định trao các suất học bổng học phí toàn phần/bán phần (được tính tùy theo từng trường đại học mà ứng viên theo học), chi phí nâng cao năng lực ngoại ngữ và sinh hoạt phí (mức phí cố định hàng tháng) cho đến khi ứng viên học hết đại học. Học bổng được xét lại từng học kỳ, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Số lượng học bổng không cố định theo từng năm.

 

Thông tin chi tiết hơn về hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ xét tuyền sinh viên có thể tham khảo tại website của Quỹ tại đường link sau: https://lvcfund.org.vn/hoc-bong-dai-hoc/

Sinh viên xem thông báo thể lệ nộp học bổng ( [LVCF] Thể lệ Học bổng LVC 2023.pdf). Hình thức đăng ký là nộp hồ sơ trực tuyến. Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 14/7/2023.

 

In order to be able to reach more students in need of support, the Foundation would like to thank the schools and teachers for their enthusiastic support and dissemination of information to the Students.