Thư mời tham dự Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 16

Thư mời tham dự Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 16

THƯ MỜI

Tham dự Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 16

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng KHCN và Ban điều hành CLB KHTN trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, các Nhà Khoa học tham dự Buổi sinh hoạt lần thứ 16, tháng 8 năm 2019.

Thời gian: 16g00 Thứ Năm ngày 15/08/2019

Địa điểm: Phòng F203 

Báo cáo: Phụ phẩm thuỷ sản: cơ hội, thách thức và kiến nghị

Trình bày: KS. Phan Thanh Lộc, Giám đốc Công ty VietnamFood (VNF)

Trân trọng kính mời.