Về việc thay đổi kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các bậc đào tạo của Trường

Về việc thay đổi kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 các bậc đào tạo của Trường

Trước tình hình phức tạp của dịch nCoV, Ban Chỉ Đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (2019-nCoV) của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến toàn thể Công chức, Viên chức, người lao động và người học trong nhà trường như sau:

 

1. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2019:

  • Về việc học Giáo dục quốc phòng: Trường dời lịch học Giáo dục quốc phòng cho sinh viên K.2019 bậc đại học chính quy (ngoại trừ sinh viên thuộc các chương trình theo đề án thuộc khoa CNTT đã học GDQP) vào thời gian từ ngày 27/04/2020 đến 22/05/2020. Trước ngày 10/04/2020 Trường sẽ thông báo chi tiết về nội dung này trên trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ https://www.hcmus.edu.vn (vào mục: Đào tạo-> Đào tạo Đại học-Cao đẳng -> Thông báo-Hệ Chính quy).
  • Về việc đăng ký học phần qua mạng đối với sinh viên hệ chính quy chương trình đại trà ở HK2/2019-2020: sinh viên sẽ đăng ký học phần qua mạng từ 9giờ00 ngày 10/02/2020 đến 18giờ00 ngày 12/02/2020 đối với các học phần Anh văn, Tin học cơ sở, học phần tự chọn và học phần học lại (sinh viên theo dõi thêm thông tin trên thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ hcmus.edu.vn (vào mục: Đào tạo-> Đào tạo Đại học-Cao đẳng -> Thông báo-Hệ Chính quy).
  • Ngày bắt đầu học của HK2/2019-2020: nếu không có hướng dẫn thay đổi từ UBND Tp. HCM và ĐHQG Tp. HCM, sinh viên đại học hệ chính quy tất cả các chương trình sẽ bắt đầu học từ ngày 17/02/2020.

 

2. Đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy tất cả các chương trình khóa 2018 trở về trước

  • Ngày bắt đầu học của HK2/2019-2020: nếu không có hướng dẫn thay đổi từ UBND Tp. HCM và ĐHQG-HCM, sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy tất cả các chương trình khóa 2018 trở về trước sẽ bắt đầu học từ ngày 17/02/2020.

 

3. Học viên Sau Đại học, Nghiên cứu sinh bắt đầu học theo thông báo của phòng Sau đại học.

4. Các chương trình của trung tâm ITEC  bắt đầu học theo thông báo của trung tâm

 

Lưu ý:

  • Trong thời gian nghỉ học sinh viên hạn chế đi lại, và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế.
  • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật thông tin mới nhất . /.
  • Các sinh viên chương trình theo đề án khoa CNTT sẽ học trực tuyến theo thông báo của Khoa.