Thông tin dành cho người học

Thông báo dời ngày đăng ký học lại/cải thiện đối với SV K 2022 về trước

Thông báo dời ngày đăng ký học lại/cải thiện đối với SV K 2022 về trước

Vì lý do kỹ thuật, sinh viên khóa 2022 trở về trước đăng ký học lại / học cải thiện cùng với khóa 2023 từ 10g00 ngày 24/02 đến 14g00 ngày 25/02.                                                                                 PHÒNG ĐÀO TẠO

Kết quả xét duyệt hồ sơ chương trình cho sinh viên vay ưu đãi học tập tại ĐHQG-HCM cho sinh viên tham gia vay lần đầu HK1 NH 23-24

Kết quả xét duyệt hồ sơ chương trình cho sinh viên vay ưu đãi học tập tại ĐHQG-HCM cho sinh viên tham gia vay lần đầu HK1 NH 23-24

Căn cứ theo Quyết định về việc đồng ý cho 53 sinh viên vay vốn theo chương trình cho sinh viên vay ưu đãi học tập tại ĐHQG-HCM, bắt đầu tham gia vay từ hk1 năm học 2023-2024 (sinh viên tham gia vay lần đầu). Nhà trường thông tin danh sách các sinh viên được Hội đồng xét duyệt hồ sơ vay vốn của ĐHQG-HCM đồng ý cho vay bao gồm: Các sinh viên có tên trên liên hệ Ngân hàng BIDV Đông Sài gòn (Địa chỉ: 23 A – 25 Đăng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, TPHCM) để hoàn tất thủ tục vay vốn từ ngày 23/2/2024 đến ngày 23/3/2024, liên hệ với nhân sự Ngân hàng phụ trách chương trình vay để được hướng dẫn Anh Sang: 0934.647.656 – Sau thời gian nói trên nếu sinh viên không liên hệ để làm thủ...

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2024 [GTSD2024]

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2024 [GTSD2024]

Thư mời tham gia viết bài Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Công nghệ xanh và Phát triển bền vững (GTSD2024). Hội nghị GTSD2024 sẽ được tổ chức vào ngày 25-26 tháng 7 năm 2024 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM. GTSD2024 là hội nghị HYBRID, do đó các tác giả có thể tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến. Hội nghị hoan nghênh tất cả các bài nghiên cứu (Regular paper hoặc presentation-only) về các khía cạnh trong lĩnh vực công nghệ xanh và phát triển bền vững. Các bài báo được chấp nhận và trình bày...

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên lớp Liên thông đại học học cùng lớp đại học

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên lớp Liên thông đại học học cùng lớp đại học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: 42  /KHTN-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2024 THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên lớp liên thông đại học học cùng ĐHCQ Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp liên thông đại học hệ chính quy khóa tuyển 2022 trở về...

Thông báo ĐKHP HK2/2023-2024 đối với sinh viên bậc cao đẳng

Thông báo ĐKHP HK2/2023-2024 đối với sinh viên bậc cao đẳng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: 43  /KHTN-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2024 THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2023-2024  cho sinh viên cao đẳng học cùng ĐHCQ Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký...