BÀI BÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ ACM CHI 2024

BÀI BÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ ACM CHI 2024
Khoa Công nghệ Thông tin và Phòng thí nghiệm Công nghệ Phần mềm, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, với 03 bài báo trình bày tại Hội nghị ACM CHI 2024 (Late Breaking Work), đang được tổ chức tại Hawai’i, Hoa Kỳ từ 11/5/2024 đến 16/5/2024.
CHI là hội nghị hàng đầu thế giới (Rank A*) về lĩnh vực Tương tác Người – Máy (Human-Computer Interaction). Hội nghị do ACM tổ chức từ năm 1982 đến nay; CHI 2024 nhận được trên 4000 bài báo từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.
  • ARtVista: Gateway To Empower Anyone Into Artist: giải pháp kết hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh và thực tại tăng cường cho phép bất kỳ ai cũng có thể sáng tác tranh vẽ
  • iCONTRA: Toward Thematic Collection Design Via Interactive Concept Transfer: giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh cho phép thiết kế các bộ sưu tập dựa trên một chủ đề bất kỳ
  • XRPublicSpectator: Towards Public Mixed Reality Viewing in Collocated Asymmetric Groups: giải pháp cho phép những người không được trang bị kính thực tại hỗn hợp có thể cùng trải nghiệm môi trường thực tại hỗn hợp với những người được trang bị thiết bị chuyên dụng.
Ba công trình được là những nghiên cứu tập trung vào những công nghệ mới nhất hiện nay như trí tuệ nhân tạo tạo sinh, thực tại tăng cường và thực tại hỗn hợp.
Các bài báo trên là một số kết quả bước đầu đáng khích lệ trong quá trình từng bước hình thành và phát triển hướng nghiên cứu về Tương tác Người – Máy tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, từng bước hướng đến việc hội nhập cộng đồng nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực này.