BỘ KH-CN CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA TT ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THƯỢNG HẢI – TRUNG QUỐC