Buổi giới thiệu thông tin về Chương trình trao đổi sinh viên thông qua “Hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á (ACTS)”

Buổi giới thiệu thông tin về Chương trình trao đổi sinh viên thông qua “Hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á (ACTS)”

Chương trình ACTS do AUN phát triển với mục tiêu nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện học tập cho sinh viên và trao đổi học thuật trên cơ sở các thủ tục đã thỏa thuận về chuyển đổi tín chỉ trong ASEAN.

Buổi giới thiệu thông tin về ACTS với các sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ được tổ chức vào lúc 14g00 ngày 30/11/2017 (Thứ năm) tại Phòng F.102, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5.

Mời các bạn sinh viên quan tâm tham gia.