Thẻ: Phòng Công tác Sinh viên

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho sinh viên Đại học Chính quy
Bài viết

Thông báo chuyển tiền học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho sinh viên Đại học Chính quy

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản học bổng khuyến khích học kỳ 1/2023-2024 cho SV bậc Đại học Chính quy; sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng theo thông ngày 05/6/2024 vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

Thông báo kết quả chính thức HBKK HK1/23-24 Khoa Hóa học, Công nghệ Thông tin, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH (CTĐA)
Bài viết

Thông báo kết quả chính thức HBKK HK1/23-24 Khoa Hóa học, Công nghệ Thông tin, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH (CTĐA)

THÔNG BÁO Kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập HK1/2023-2024 dành cho SV các Chương trình Đề án _________________________          Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách chính thức SV các Chương trình Đề án (CTĐA) Khoa Hóa học, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa...

Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024
Bài viết

Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024

THÔNG BÁO Kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024   Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách sinh viên các Khóa 2020, 2021, 2022 và 2023 chính thức được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1/2023-2024 và mức điểm...

THÔNG BÁO Triển khai Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sinh viên – UNIV.STAR 2024
Bài viết

THÔNG BÁO Triển khai Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sinh viên – UNIV.STAR 2024

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên TPHCM có cơ hội cọ sát với sinh viên quốc tế về phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho sinh viên; giúp sinh viên nâng cao năng lực xây dựng và phát triển ý tưởng...

Thông báo kết quả dự kiến HBKK HK1/2023-2024 Khoa Công nghệ Thông tin, Hóa học, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH, Môi trường (CTĐA)
Bài viết

Thông báo kết quả dự kiến HBKK HK1/2023-2024 Khoa Công nghệ Thông tin, Hóa học, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH, Môi trường (CTĐA)

THÔNG BÁO Kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-Công nghệ Sinh học, Khoa Môi trường _________________________   Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách dự kiến SV các Chương trình Đề án (CTĐA)...

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2024  (Dành cho sinh viên Đại học)
Bài viết

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2024 (Dành cho sinh viên Đại học)

Học bổng Vallet được ra đời từ hơn 20 năm nay nhằm giúp đỡ các học sinh, sinh viên và các học viên sau đại học Việt Nam có tài năng hoặc xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Học bổng được tài trợ bởi Tổ chức Khoa học & Giáo dục Gặp gỡ...

TB Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2023-2024
Bài viết

TB Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2023-2024

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2023-2024 Đối tượng dự tuyển Sinh viên bậc Đại học có tư cách đạo đức tốt; Là sinh viên dân tộc thiểu số (không phải dân tộc Kinh); Có thành tích tốt trong học tập (điểm trung bình học tập hai học kì gần...

THÔNG BÁO V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024
Bài viết

THÔNG BÁO V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08/04/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục đại học cho các trường Quân đội đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024. Căn cứ Hướng dẫn số 526/HD-BGDĐT ngày...

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2023-2024
Bài viết

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2023-2024

 THÔNG BÁO Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 _________________________   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1/2023-2024 dành cho Khóa 2020, 2021, 2022, 2023 như sau: Căn cứ và mức điểm được xét cấp học...

THÔNG BÁO V/v tra cứu kết quả tham gia hoạt động do phòng Công tác Sinh viên tổ chức
Bài viết

THÔNG BÁO V/v tra cứu kết quả tham gia hoạt động do phòng Công tác Sinh viên tổ chức

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trường chủ động theo dõi, kiểm tra kết quả tham gia các hoạt động do Phòng Công tác Sinh viên tổ chức trong năm 2024. Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn sinh viên tra cứu kết quả tham gia hoạt động như sau: Thời gian tra cứu:...