Danh mục: Thông tin hoạt động Khoa học – Công nghệ

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Bài viết

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Thông báo: Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ”, mã số KC.13/21-30 Thời...

THÔNG BÁO THƯỞNG CÔNG BỐ QUỐC TẾ 2022-2023 CỦA ĐHQG-HCM
Bài viết

THÔNG BÁO THƯỞNG CÔNG BỐ QUỐC TẾ 2022-2023 CỦA ĐHQG-HCM

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo riêng v/v đăng ký xét THƯỞNG CÔNG BỐ KHOA HỌC 2022-2023 nhằm khuyến khích, tạo động lực phấn đấu đối với các Nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học,...