Chương trình ASEAN in Today’s World (AsTW) 2022

Chương trình ASEAN in Today’s World (AsTW) 2022
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chuyển tiếp thông tin từ ĐHQG-HCM về Chương trình ASEAN in Today’s World (AsTW) 2022. Chương trình AsTW là khóa học kéo dài 02 tuần dành cho sinh viên bậc đại học nhằm nâng cao sự hiểu biết về các vấn đề của khu vực ASEAN và Đông Á.


Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kyushu (Nhật Bản) và trường Đại học Mahidol (Thái Lan)
Thời gian: 
Từ 07 – 18/3/2022
Hình thức: Trực tuyến
Hạn cuối đăng ký tham dự: 31/12/2021

(Ứng viên đăng ký tham dự chương trình có cơ hội được nhận học bổng từ trường Đại học Kyushu)

Thông tin chi tiết về chương trình, học phí và cách thức đăng ký, vui lòng xem tại tài liệu đính kèm hoặc qua website: https://isc.kyushu-u.ac.jp/astw/online2022
Mọi thắc mắc về chương trình hoặc nộp hồ sơ đăng ký, vui lòng liên hệ qua email: astw_program@mahidol.ac.th 

Trân trọng.