Thẻ: Phòng Quan hệ Đối ngoại

[TẬP ĐOÀN HOA SEN] THÔNG TIN CUỘC THI “DALAT BEST DANCE CREW 2024 – HOA SEN HOME INTERNATIONAL CUP”
Bài viết

[TẬP ĐOÀN HOA SEN] THÔNG TIN CUỘC THI “DALAT BEST DANCE CREW 2024 – HOA SEN HOME INTERNATIONAL CUP”

  Phòng Quan hệ Đối ngoại nhận được thông tin cuộc thi và một số hình ảnh truyền thông từ Phòng Đào tạo & Phát triển Nguồn Nhân lực, Tập đoàn Hoa Sen đến các đối tượng cần quan tâm. Thông tin Cuộc thi: “DaLat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup” –         Vòng...

[HỘI THẢO] Giới thiệu Học bổng Vingroup
Bài viết

[HỘI THẢO] Giới thiệu Học bổng Vingroup

Sáng ngày 23/02/2023, Trường Đại học VinUni đã đến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM giới thiệu học bổng Vingroup đến sinh viên của Trường. Hàng năm, Vingroup tài trợ bọc bổng toàn phần cho các sinh viên Việt Nam tài năng theo học bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ trong các ngành Khoa...

[THÔNG BÁO] Chương trình học bổng NUS Asian Fellowship Programme năm 2023 – Đại học Quốc gia Singapore (NUS)
Bài viết

[THÔNG BÁO] Chương trình học bổng NUS Asian Fellowship Programme năm 2023 – Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về Chương trình học bổng NUS Asian Fellowship Programme năm 2023 từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Thông tin chương trình như sau: 1. Mục đích: Chương trình tập trung các sinh viên tài năng, nhiệt huyết đến từ các trường đại học châu Á, tham gia thảo...