Chương trình Sau đại học đầu tiên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA

Chương trình Sau đại học đầu tiên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA

Từ ngày 10 – 12/10/2018, chương trình Cao học Công nghệ Sinh học (CNSH) của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã được đánh giá chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance).

Đại diện Đoàn Đánh giá chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA gồm 2 thành viên, ông Chavalit Wongse-ek (Đại học Mahidol, Thái Lan) và ông Irwan Trinugroho (Đại học Sebelas Maret, Indonesia) đã đến và làm việc tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

 

Hình 1: Đoàn Đánh giá cùng Ban chủ nhiệm Khoa, đại diện Hội đồng khoa học Khoa và nhóm viết Báo cáo tự đánh giá Khoa Sinh học – CNSH

Trong 2 ngày làm việc đầu tiên, Đoàn đánh giá đã tiến hành phỏng vấn các bên liên quan và tham quan cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình đào tạo. Ngày 12/10/2018, Đoàn đánh giá đã đưa ra những nhận định về những điểm mạnh và những khuyến nghị cải tiến đối với ngành Cao học CNSH.

Hình 2: Đoàn Đánh giá cùng đại diện các đơn vị tuyển dụng tham gia phỏng vấn

Chương trình Đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA Ngành Cao học Công nghệ Sinh học đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại diện Lãnh đạo Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học đã gửi lời cảm ơn trân trọng đến quý thầy cô, nhà tuyển dụng, các phòng ban, học viên và cựu học viên đã nhiệt tình hỗ trợ trong đợt đánh giá.

Ngành Cao học Công nghệ Sinh học được thành lập vào năm 2013, với mục tiêu đào tạo các thạc sĩ CNSH có kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực hành, kỹ năng cá nhân và thái độ phù hợp, xứng đáng trở thành đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực CNSH và các lĩnh vực liên quan như: cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật chuyên sâu, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý… Chương trình đào tạo cao học CNSH chú trọng nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên chất lượng cao, đặc biệt có các môn học được giảng dạy bởi các giảng viên nước ngoài và có sự tham gia của sinh viên quốc tế… Sau 5 năm, chương trình đã có hơn 60 học viên tốt nghiệp, hầu hết đã và đang làm việc tại các trung tâm, viện và công ty uy tín trong lĩnh vực CNSH ở Việt Nam.

TIN KHTN