CÔNG TRÌNH THI ĐUA “Chung tay xây dựng nông thôn mới” của các Hội CCB Cụm Thi đua V-Khối 487

CÔNG TRÌNH THI ĐUA “Chung tay xây dựng nông thôn mới” của các Hội CCB Cụm Thi đua V-Khối 487

CÔNG TRÌNH THI ĐUA “Chung tay xây dựng nông thôn mới”

của các Hội CCB Cụm Thi đua V-Khối 487, tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè

 

 

  1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

–   Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong năm 2018 trên cơ sở thực hiện 5 mục tiêu của phong trào và 4 chương trình đại hội lần thứ V Hội Cựu chiến binh (CCB) Thành phố phát động gắn với các phong trào hành động cách mạng.

–   Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thường trực Hội CCB Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng các mô hình hoạt động phát huy thế mạnh của các Hội CCB thuộc Cụm Thi đua V– Khối 487 Thành phố Hồ Chí Minh, tích cực hỗ trợ nhau trong Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018. Tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết của các Hội CCB thuộc Cụm Thi đua V, phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thiết thực tham gia Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/06/1948 – 11/06/2018) căn cứ theo Kế hoạch Công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của Cụm thi đua V.

 

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Mô hình hoạt động

                Tên gọi của công trình thi đua là:

                 “ Chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè”.

  1. Địa bàn thực hiện

             Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Xã Hiệp Phước là xã nghèo của huyện Nhà Bè, chiếm 40% tỷ lệ hộ nghèo của huyện Nhà Bè.

  1. Thời gian thực hiện

            Ngày 21 tháng 4 năm 2018 (thứ bảy).

  1. Thành phần tham gia

            – Đại diện Hội đồng thi đua và các Ban, Báo của Hội CCB TP. Hồ Chí Minh.

            – Đại diện ban chấp hành của 13 Hội CCB Cụm Thi đua V.

            – Các cán bộ, nhân viên y tế của Hội CCB Sở Y tế và Hội CCB Cty Dược Sài Gòn tham gia khám bệnh, phát thuốc.

III. BAN TỔ CHỨC

            1- Đ/c Nguyễn Hoài Nam, Cụm trưởng Cụm Thi đua V – Trưởng ban

            2- Đ/c Lê Văn Sơn, Cụm phó Cụm Thi đua V – Phó Trưởng ban

             3- Đ/c Lý Đức Hiếu, Phó Chủ tịch Hội CCB Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn) – UV thường trực

  1.        Đ/c Trần Việt Hồng, Chủ tịch Hội CCB Sở Y tế – Ủy viên

             5- Đ/c Trần Hữu Thiện, Phó Chủ tịch Hội CCB Công ty Dược Sài Gòn – Ủy viên

            6- Đ/c Hồ Quang Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB Tổng công ty Thương mại Sài Gòn  

            7- Đ/c Phan Đại Dũng, Chủ tịch Hội CCB Tổng công ty Cà phê Việt Nam

             8- Đ/c Nguyễn Hồng Long, Chủ tịch Hội CCB Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh – Ủy viên

            9- Đ/c Nhữ Đình Ngoạn, Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Khoa học Tự nhiên –

            10- Đ/c Nguyễn Khắc Cảnh, Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Ủy viên

            11- Đ/c Huỳnh Công Ba, Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Sư phạm – Ủy viên

            12- Đ/c Đinh Xuân Thọ, Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Tài chính-Marketting

             13- Đ/c Dương Anh Sơn, Chủ tịch Hội CCB Trường ĐH Quốc tế & ĐH Kinh tế luật – Ủy viên

            14- Đ/c Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch Hội CCB Học viện Cán bộ TP. HCM

 

  1. NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
  2. Các nội dung thực hiện

            – Khám bệnh phát thuốc miễn phí: 150 người.

            – Tặng 30 suất học bổng cho học sinh nghèo.

            – Tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách khó khăn.

            – Tặng 10 chiếc xe lăn cho người bệnh tật đi lại khó khăn.

 

  1. Kinh phí thực hiện

            – Kinh phí mua phát thuốc miễn phí 10.000.000 đồng.

            – 30 suất học bổng x 500.000 đồng/suất = 15.000.000 đồng.

            – 10 phần quà tặng các gia đình chính sách x 500.000 đồng = 5.000.000 đồng

            Tổng kinh phí của 3 nội dung này là: 25.000.000 đồng (chưa tính giá trị 10 chiếc xe lăn).

            Để đảm bảo kinh phí thực hiện, Cụm vận động các hội CCB trong Cụm đóng góp kinh phí như sau:

            Hội CCB Dân-Chính-Đảng TP:        8.000.000 đ và 10 chiếc xe lăn

            Hội CCB Cảng Sài Gòn:                     5.000.000 đ và hỗ trợ xe 45 chỗ đưa, đón.

            Hội CCB Công ty Dược Sài Gòn       5.000.000 đồng (giá trị thuốc).

            Hội CCB Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM:        3.000.000 đ

            Các hội CCB còn lại đóng góp ít nhất 1.500.000 đ.