Danh mục: Hội Cựu chiến binh

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC CHIẾN SĨ CẢNH SÁT BIỂN
Bài viết

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC CHIẾN SĨ CẢNH SÁT BIỂN

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC CHIẾN SĨ CẢNH SÁT BIỂN Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, chủ trì thực thi pháp luật trên biển. Ngày 28 tháng 8 năm 1998, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Quốc phòng công...

THÔNG BÁO KHẨN CỦA ĐẢNG ỦY VỀ TÌNH HÌNH ANTT THÁNG 6/2018
Bài viết

THÔNG BÁO KHẨN CỦA ĐẢNG ỦY VỀ TÌNH HÌNH ANTT THÁNG 6/2018

Kính gửi: – các đồng chi Hội viên Hội Cựu chiến binh                 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên   Đảng ủy Trường vừa gửi Thông báo khẩn về tình hình An ninh trật tự tháng 6/2018. Các đồng chí Hội viên đọc và nghiêm chỉnh chấp hành: 1. BTV Đảng ủy Trường đã nhận Công văn...

Hội nghị sơ kết năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Bài viết

Hội nghị sơ kết năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội Cựu chiến binh Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Triển khai thực hiện Nội dung số 05-NDTĐ/CCB, ngày 16/01/2018...

Kê hoach 119 (22/3/2018) Hội CCB TPHCM về Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
Bài viết

Kê hoach 119 (22/3/2018) Hội CCB TPHCM về Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức

KẾ HOẠCH Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh năm 2018   – Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 03-KHTW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ...

Công văn Hội CCB TP về sơ kết, biểu dương khen thưởng Học tập & làm theo TT-ĐĐ-PC Hồ Chí Minh (2018)
Bài viết

Công văn Hội CCB TP về sơ kết, biểu dương khen thưởng Học tập & làm theo TT-ĐĐ-PC Hồ Chí Minh (2018)

Kính gửi: Thường trực Hội Cựu chiến binh các quận – huyện Hội   và đơn vị Khối “487” trực thuộc. Thực hiện Công văn số 1371-CV/BTGTU ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học...

Hướng dẫn 16 Thành ủy về Học tập và làm theo TT-ĐĐ-PC Hồ Chí Minh
Bài viết

Hướng dẫn 16 Thành ủy về Học tập và làm theo TT-ĐĐ-PC Hồ Chí Minh

Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 26/9/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 54-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Thực hiện Chỉ...