Cuộc thi “Dấu ấn Tự nhiên” – Chào mừng 80 năm hình thành và phát triển nhà trường

Cuộc thi “Dấu ấn Tự nhiên”  – Chào mừng 80 năm hình thành và phát triển nhà trường
| 80 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM |
 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được xem là một trong những trường đại học giàu truyền thống và có lịch sử phát triển lâu đời của cả nước.
Tiền thân của Trường là Trường Cao đẳng Khoa học trực thuộc Viện đại học Đông Dương thành lập năm 1941, sau đó được đổi tên thành trường Đại học Khoa học (Khoa học Đại học đường) năm 1953, đến năm 1957 trường có tên là Trường Đại học Khoa học Sài Gòn, năm 1977 trường được hợp nhất với trường Đại học Văn khoa trở thành trường Đại học Tổng hợp TP.HCM.
Đến ngày 30/3/1996, lĩnh vực đào tạo khoa học tự nhiên được tách ra để thành lập trường Đại học Khoa học Tự nhiên và tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM cho đến ngày nay.
 
Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, với bề dày truyền thống, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tự hào là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ mũi nhọn của cả nước.
 
Nhân dịp kỷ niệm này, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thân mời tất cả các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động và người học cùng tham gia cuộc thi “Dấu ấn Tự nhiên” để cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm của nhà trường.

https://drive.google.com/file/d/1Gbpz5jn_mWQ-4tsHrBKCicCku3SuTjol/view