Danh sách kiểm tra trình độ Anh văn đầu khóa 2023

Danh sách kiểm tra trình độ Anh văn đầu khóa 2023
Lưu ý Sinh viên mở file excel đính kèm và chú ý các điều sau đây:
1/ Sinh viên phải mang Căn cước công dân hoặc CMND khi vào phòng thi. 
2/ Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 10 phút.
3/ Hình thức thi: trắc nghiệm.
4/ Danh sách sinh viên dự thi chi tiết: Sinh viên tra cứu tại đường link https://lookerstudio.google.com/s/kjXkfNtFeVI
5/ Sinh viên đã nộp hồ sơ đạt chuẩn đầu ra thì không có tên trong danh sách dự thi anh văn đầu khóa.
6/ Sinh viên ngành Hóa học và Công nghệ kỹ thuật hóa học được xét miễn thi anh văn đầu khóa thì không có tên trong danh sách thi anh văn đầu khóa.
7/ Sinh viên chương trình chất lượng cao của các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học và Sinh học, chương trình Tiên tiến ngành Khoa học máy tính theo dõi thông tin kiểm tra anh văn đầu khóa trên website của các khoa phụ trách đào tạo.
8/ Sinh viên không có tên trong danh sách thi và không thuộc các mục 5, 6, 7 mang theo Biên nhận hồ sơ nhập học đến Phòng Đào tạo xin bổ sung vào danh sách dự thi trước giờ thi 20 phút.